Príslušenstvo SOMMER

Príslušenstvo SOMMER BASE

+421 944 103 138 (objednávky), +421 949 235 257 (fakturácia), +421 905 703 818 (dovoz-montáž)

Lock

SOMMER Lock

Magnetický zámok motora, ktorý mechanicky blokuje motor v akejkoľvek polohe (dokonca aj s ventilačnou funkciou) až do sily nárazu 300 kg, čím zlepšuje existujúcu ochranu garážoveh brány proti vlámaniu.


Objednávkový kód produktu: 1651V000

Senso

SOMMER Senso

Slúži na detekciu teploty a vlhkosti vzduchu v garáži. Pohon garážovej brány, v prípade potreby automaticky trochu otvorí dvere (napríklad pri príliš vysokej vlhkosti vzduchu), čím zabezpečí dokonalú cirkuláciu. Po dosiahnutí optimálnej hodnoty sú dvere garážovej brány zatvorené, čo znižuje riziko tvorby plesní.


Objednávkový kód produktu: 10371

Memo

SOMMER Memo

Používa sa na rozšírenie pamäte na 450 príkazov vysielača. Počas služby môžu byť uložené dáta ľahko prijaté pre nový pohon garážovej brány.


Objednávkový kód produktu: 10373

Lumi+

SOMMER Lumi+

Dodatočné LED osvetlenie pohonu garážovej brány. Zapína sa súbežne s osvetlením v pohone, dá sa ľahko zapnúť a vypnúť pomocou funkcie svetla diaľkového ovládača.


Objednávkový kód produktu: 7041V000

Buzzer

SOMMER Buzzer

Dve funkcie v jednom produkte: Bzučiak alarmu rozpozná pokus o vlámanie a vydá hlasný signálny tón. Varovný bzučiak naopak vydáva akustický signál počas procesu zatvárania alebo pri otvorených prechodových dverách.


Objednávkový kód produktu: 7043V000

Laser

SOMMER Laser

Poskytuje optickú pomoc pri perfektnom parkovaní vozidla v garáži. Laser je aktívny počas procesu otvárania a nastaveného času svetla.


Objednávkový kód produktu: 10378

Relay

SOMMER Relay

Prídavné relé na dodatočné spínanie osvetlenia v garáži alebo na nádvorí alebo iného spotrebiča s napätím 230V.


Objednávkový kód produktu: 7042V000

Motion

SOMMER Motion

Pasívny infračervený senzor detekuje neviditeľné tepelné žiarenie z pohybujúcich sa telies. Pri vstupe do garáže sa automaticky zapne osvetlenie operátora (doplnkové osvetlenie / relé), aby ste sa mohli bezpečne pohybovať.


Objednávkový kód produktu: S10343-00001

Accu

SOMMER Accu

Dodáva energiu pohonu garážovej brány maximálne pre 5 cyklov otvárania brány, funguje v prípade výpadku prúdu!


Objednávkový kód produktu: S10523-00001

Conex

SOMMER Conex

Umožňuje pripojenie dvoch káblových impulzných tlačidiel na ovládanie garážovej brány a jednej jednotky vonkajšieho osvetlenia. Prevádzkový režim „Definované otvorenie“ a „Definované zatvorenie“ je voliteľný.


Objednávkový kód produktu: S10807-00001

Output OC

SOMMER Output OC

Prenáša stav garážovéj brány (otvorené / zatvorené) do systémov Smart Home. Voliteľne je možné ovládať aj ďalšiu jednotku externého osvetlenia.


Objednávkový kód produktu: S10854-00001